Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

test 2008/10/17 17:37 test 2008/10/17 17:37 aktuální
Řádek 2: Řádek 2:
1- 1-
-{enum_form id>cs:enum:query_result|submit>OOOK}+{enum_form label>Dotaz|id>cs:enum:query_result|submit>OOOK}
                                   
NIC?    NIC?   
test.txt · Poslední úprava: 2008/10/17 17:37 autor: novakov@cesnet.cz
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0