Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

ldap_auth 2007/03/19 16:42 aktuální
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== LDAP autentizace ======
 +===== Odkazy =====
 +
 +  * [[http://wiki.splitbrain.org/wiki:acl|DokuWiki ACL]]
 +  * [[http://wiki.splitbrain.org/wiki:auth_ldap|LDAP authentication for DokuWiki]]
 +
 +
 +===== Připojení =====
 +
 +<code php>
 +/**
 + * Connect to the LDAP server
 + *
 + * Holds the connection in global scope for multiple use
 + *
 + * @author  Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 + */
 +function auth_ldap_connect(){
 +  global $LDAP_CONNECTION;
 +  global $conf;
 +  $cnf = $conf['auth']['ldap'];
 +
 +  if(!$LDAP_CONNECTION){
 +    $LDAP_CONNECTION = @ldap_connect($cnf['server']);
 +    if(!$LDAP_CONNECTION){
 +      msg("LDAP: couldn't connect to LDAP server",-1);
 +      return false;
 +    }
 +    //set protocol version
 +    if($cnf['version']){
 +      if(!@ldap_set_option($LDAP_CONNECTION,
 +                          LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION,
 +                          $cnf['version'])){
 +        msg('Setting LDAP Protocol version '.$cnf['version'].' failed',-1);
 +        if($cnf['debug'])
 +          msg('LDAP errstr: '.htmlspecialchars(ldap_error($LDAP_CONNECTION)),0);
 +
 +        //use TLS (needs version 3)
 +        if ($cnf['starttls']) {
 +          if (!@ldap_start_tls($LDAP_CONNECTION)){
 +            msg('Starting TLS failed',-1);
 +            if($cnf['debug'])
 +              msg('LDAP errstr: '.htmlspecialchars(ldap_error($LDAP_CONNECTION)),0);
 +          }
 +        }
 +      }
 +    }
 +  }
 +  return $LDAP_CONNECTION;
 +}
 +</code>
ldap_auth.txt · Poslední úprava: 2007/03/19 16:42 (upraveno mimo DokuWiki)
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0