HW parametry ovlivňující “výkon”

Cílem této sekce je popsat HW parametry ovlivňující výkon VoIP systémů a případně dát tipy a doporučení jaký HW vybrat.

síťová karta

VoIP je charakteristické velkým množstvím malých paketů. To znamená, že procesor by teoreticky musel pro každý packet obsloužit přerušení. Proto síťové karty a síťové ovladače tento problém dokážou procesoru ulehčit.

V Linuxu je možné sledovat množství přerušení v /proc/interrupts.

Aktuální drivery k nejpoužívanějším síťovým kartám

Intel

Ovladač síťové karty dokáže pomocí parametru InterruptThrottleRate optimalizovat zpracování přerušení. [2]

počet jader/počet procesorů

Aby VoIP řešení dokázalo využit více procesorů, musí být takto naprogramované. Pokud se vše odehrává v jednom threadu, nebude schopné více jader využít a výkon se tak nezvýší.
Pokud multithreading podporuje, může škálovat v ideálním případě skoro lineárně.

velikost cache cpu

Na výkon VoIP řešení má vliv také cache na cpu. Dokazují to i testy aplikace Asterisk přímo od Intelu.

Comparing Table 10 to Table 9, the result of the 1-core case is basically the same.
However, it is interesting to note that in the 2- to 4-core cases, there is a better scaling
factor in the 8-core (dual quad-core) system compared to the 4-core (dual dual-core)
system. While the FSB speeds and other components are the same on both systems,
the 8-core system contains 8 MB L2 cache and the 4-core system contains 4 MB L2
cache. Apparently, the larger L2 cache makes the significant performance difference in
these cases. [1]

frekvence jádra

Frekvence jádra je v podstatě hrubý výkon. To znamená větší frekvence = větší výkon. Toto pravidlo platí v rámci stejné architektury. Nemusí platit, že AMD Opteron 2.6GHz je výkonější než Intel Xeon 2Ghz.

rychlost ram

U RAM automaticky předpokládáme, že jí máme dostatek. Nedostatek RAM by vedl k velkému výkonostnímu poklesu (systém by musel swapovat).

Jinými parametry jsou typ a rychlost RAM.

RAM má definovanou přístupovou rychlost. Čím rychlejší RAM tím méně musí CPU čekat na data. Tímto efektivně zrychlíme výkon CPU.

Měření dopadu RAM na výkon VoIP je problematické, protože je spojeno s výkonem CPU.

podpora šifrování

Čím více bezpečnější budeme chtít VoIP provozovat tím více budeme šifrovat a používat silnější šifry. Tomu jsou přímo uměrné nároky na výkon CPU.

Proto by v této oblasti pomohla hardwarová podpora šífrování. V SIP protokolu probíhá ověřování pomocí MD5. Zabezpečená komunikace je na bázi TLS a SRTP(AES šifra).

dle [3] dokáže router s Broadcom chipsetem s podporou šifrování routovat 75Mbps. Bez této podpory pouze 0,5Mbps

V dnešní době je podpora šifrování v CPU

  • Via Padlock
  • Xeon 5600 - pouze AES

podpora transcodingu

Velkým výkonostním problémem VoIP řešení bývá transconding. Pokud jeden uživatel má nastaven kodek G729 a druhý G711, musí v hlasové cestě dojít k překódování. Tato operace je náročná na výkon CPU.

Hardwarově je možné CPU odlehčit pomocí akceleračních karet, které přebírají tyto speciální funkce překódování.

Výrobci

odkazy

[1] Asterisk on multicore Intel white paper

http://download.intel.com/design/intarch/papers/318862.pdf

[2] Interrupt Moderation Using Intel® Gigabit Ethernet Controllers Application Note

http://www.intel.com/design/network/applnots/ap450.htm

[3] http://oldwiki.openwrt.org/HardwareAcceleratedCrypto.html

cs/testy/hardware.txt · Poslední úprava: 2010/06/23 13:57 autor: cervenka@cesnet.cz
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0