SIP Express Router

SIP Express Router (SER) je Open source projekt napsaný v jazyce C. Zastává funkci registračního, redirect a proxy serveru pro komunikaci protokolem SIP. Původně byl vyvíjen jako páteřní SIP směrovač, tudíž s důrazem na výkon. Zvládá obsloužit tisíce hovorů za vteřinu na dvouprocesorovém PC a stovky hovorů na IPAQu.

Server podporuje bezestavové i transakčně stavové zpracování SIP komunikace. Toto zpracování je řízeno silným skriptovacím jazykem. Síla jazyka v sobě však skrývá i případnou složitost konfigurace. Server je modulární, tedy dobře rozšířitelný a s rostoucí uživatelskou základnou stále přibývají nové moduly. Server je možné vzdáleně řídit přes FIFO nebo UNIX socket a pro vlastní SIP komunikaci podporuje IP protokol verze 4 i 6 a transportní protokoly UDP,TCP a s příslušnými moduly i TLS. Server dále podporuje více uživatelských domén, aliasy a dotazy do ENUM domén. Autentizace a autorizace může být prováděna přes databázi (Mysql , Postgress), Radius nebo Diameter. Registrační vazby mohou být ukládány do Sql databáze. Server však nutně ke svému běhu databázovou podporu nepotřebuje. Registrační vazby pak zůstávají uloženy pouze v paměti, což je rychlé, ale při restartu serveru tyto záznamy zmizí. SER je schopen pomáhat při NAT průchodu (nathelper, rtpproxy, mediaproxy) a jeho funkcionalitu je možné rozšiřovat i pomocí externích skriptů například v Perlu.

SER je k dipozici pro Linux, BSD (NetBSD, FreeBSD), Solaris. Aktuální řada je 0.9.x. Brzy vyjde nová verze s přepracovaným db schématem a novými politikami pro použití URI (vývojová je k dipozici v CVS projektu) Před nedávnem však došlo k rozštěpení projektu. Původní projekt pokračuje pod označením sip-router.org a nová větev openser.org. Kompatibilita mezi větvemi není nezaručena především u rozšíření jako SerWeb.

Další informace je možné nalézt například na těchto místech:

  • Web projektu iptel.org,
    • úložiště zdrojového kódu,
    • Speciální verze SERu zaměřená na prezenci (snímky aktuální vývojové verze) a návod s dobrým úvodem do problematiky prezence.

SER v SIP síti CESNET2

SER je v CESNETu používán jako přístupový směrovač i server pro obsluhu uživatelů.

Registrační stránka pro vytvoření účtu : SerReg
Přihlášení k registračnímu formuláři probíhá pomocí Eduroam identity.

cs/swahw/servery.txt · Poslední úprava: 2014/01/14 14:10 autor: janru@cesnet.cz
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0