Asterisk a propojení s databází organizace

Asterisk sám o sobě je vemli výkonné řešení. Už bez složitějsích úprav může fungovat jako SIP to H.323 proxy či SIP server. To je ovšem v mnoha organizacívh málo. Správci dnes požadují dynamické propojení ústředny s jejich databázemi. Databáze uživatelů je většinou v LDAP a proto se naskýtá možnost takovéhoto propojení.

Realtime LDAP

Asterisk lze rozšířit o modul res_ldap. Tento model umí zajistit realtime dotazy do databáze na SIP účty i extensions. Celá správa asterisku pak lze provádět pomocí nastavení LDAP. Nevýhodou je, že tento modul potřenuje rozšířit schéma LDAP a v současné době neexistuje hotové rozhraní pro tuto adminsitraci kromě obecného LDAP editoru.

Skripty na generování statických konfigů

Druhou možností je použít nějaký skript v perlu či PHP, který vytáhne potřebné údaje z LDAP a vygeneruje sip.conf a extensions.conf. Tento způsob chceme realizovat v druhé polovině roku.

cs/swahw/realtimeast.txt · Poslední úprava: 2007/06/12 12:17 autor: limo
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0