Asterisk a embeding

Asterisk je velmi vhodný kandidát pro embeding do menších HW zařízení. Vzhledem k tomu, že je napsán v „C“, je modulární a vysoce konfigurovatelný, může běžet i na velmi slabém HW (např. 4MB FLASH, 32MB RAM).

Asus WL-500G

Tento domácí router jsme použili zejména proto, že je levný a dostupný. Cílem nebylo vytvořit stabilní řešení pro nasazení v organizaci, spíše ověřit, že Asterisk je schopen i na takovém HW relativně spolehlivě pracovat, a to včetně www GUI. Blíže viz Asterisk na openwrt (Outdate, viz níže)

Soekris

Zařízení na bázi procesoru AMD Geode. X86 architektura s vyšším výkonem a stabilitou než předešlé zařízení. Na tomto HW už by mělo být možno bez větších problémů vytvořit menší stabilní řešení pro připojené organizace, včetně napojení na ISDN30. (Viz níže)

Fritz!Box ISDN

Toto zařízení má v sobě nativní podporu ISDN2 a je možno na něm provozovat Linux. Plánujeme toto zařízení otestovat a zkusit do něj přidat asterisk.

OpenWrt Kamikaze repository

Výsledkem prací na embeded systémech v rámci naší skupiny jsme vytvořili repositář pro populární distribuci OpenWrt. Samotná distribuce už má v sobě velmi dobrou podporu pro mnoho aplikací, nicméně pro naše účely jsme si některé z nich upravili pro větší podporu našich požadavků. Většina software v našem repository je vlastně jen kompilátem toho, co se dá v různých repositářích najít, námi pozměněné balíky a skripty jsou uvedeny na této stránce.

Pro upgrade použijte vždy správný firmware!

Obecně je možno použít balíky a firmware pro jakýkoliv jiný HW, podporovaný OpenWrt. Proto jsou v jednotlivých adresářích ponechány všechny. U každého následujícího HW je odkaz na správný firmware.

Bližší info o podpoře různých zařízení a způsobů, jak upgradovat firmware, naleznete zde

Asus WL-500g, WL-500gd, WL-500gx

Firmware a balíky pro populární HW od Asusu.

Kernel 2.4

Tento firmware a balíky jsou pro HW založené na broadcom chipsetu a kernelu 2.4.

Kernel 2.6

Firmware a balíky pro HW založené na broadcom chipsetu a kernelu 2.6.x. Tedy např. Asus WL-500g. Nepodporuje interní wifi kartu v asusech!

Soekris

Slouží hlavně pro Soekris, nicméně může být použit i pro jiný HW založený na x86 platfotmě. Firmware zkopírujte jako image na flash kartu, kterou pak použijete jako paměťový disk v Soekrisu. Nebo můžete stejnou operaci provést přímo na Soekrisu přes ssh, pokud už tam starý openwrt je.

Dobře zkontrolujte, na jakém zařízení se Vám objeví flash karta na Vašem PC po připojení čtečky (v našem případě /dev/sdx). Špatným názvem disku můžete přijít o veěkerá data na PC!

Pro upgrade pomocí čtečky USB flash karet na PC:

  root@pc:/root# dd if=openwrt-x86-2.6-jffs2-64k.image of=/dev/sdx

Pro upgrade pomocí přes ssh na soekrisu:

  root@pc:/root# scp openwrt-x86-2.6-jffs2-64k.image root@openwrt:/tmp/
  root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write openwrt-x86-2.6-jffs2-64k.image linux

Kernel 2.6

Firmware a balíky pro HW založené na x86 chipsetu a kernelu 2.6 (2.4 už není důvod podporovat).

Modifikované balíky

base-files

V základním systému jsme provedli tyto změny.

mount_root

Použit skript mount_root, který umí použít externí zařízení jako root file system. Tedy např. externí USB flash. Tím dosáhneme mnohem větších možností routeru, protože v interní flash většinou není na vše dostatek místa.

ipkg.conf

Použit ipkg.conf, který se odkazuje přímo na naše repository a na repository webif pro snadnější správu OpenWrt přes www.

src release http://mirror.opf.slu.cz/kamikaze/$S/packages
src X-Wrt http://downloads.x-wrt.org/xwrt/kamikaze/snapshots/$S/packages
 
dest root /
dest ram /tmp

uClibc

Zapnut Full Math support (C99).

squid

Vypnuta podpora epoll. Kvůli kernelu 2.4.

cs/swahw/embedast.txt · Poslední úprava: 2007/12/03 00:33 autor: limo
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0