Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cs:sidebar 2011/12/03 13:06 cs:sidebar 2016/05/26 12:17 aktuální
Řádek 2: Řádek 2:
  * [[https://sip.cesnet.cz/serreg_shib|Registrace,změna hesla a info]]\\   * [[https://sip.cesnet.cz/serreg_shib|Registrace,změna hesla a info]]\\
-  * [[https://sip.cesnet.cz/serweb|SerWeb - Rozhraní SIP serveru]]\\ 
====== Navigace ====== ====== Navigace ======
Řádek 9: Řádek 8:
  * [[cs:cesnet:index|SIP telefonie CESNET2]]\\   * [[cs:cesnet:index|SIP telefonie CESNET2]]\\
    * [[cs:cesnet:serreg |Jak si vytvořit účet]]\\     * [[cs:cesnet:serreg |Jak si vytvořit účet]]\\
-    * [[cs:cesnet:howto |Jak volat, ...]]\\+    * [[cs:cesnet:howto |Jak volat]]\\ 
 +    * [[cs:cesnet:report |Jak hlásit problem]]\\
    * [[cs:cesnet:pripojeni|Připojené instituce]]\\     * [[cs:cesnet:pripojeni|Připojené instituce]]\\
       
Řádek 47: Řádek 47:
  * [[cs:mereni:index|Kvalita služby]]\\   * [[cs:mereni:index|Kvalita služby]]\\
  * [[:interni:index|Interní stránky]]\\   * [[:interni:index|Interní stránky]]\\
 +  * [[cs:papers:index|Recently published papers]]\\
====== ENUM dotaz ====== ====== ENUM dotaz ======
cs/sidebar.1322914013.txt.gz · Poslední úprava: 2011/12/03 13:06 autor: voznak@cesnet.cz
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0