ENUM

Jedním ze základních problémů současné IP telefonie je jak z adresy určit další skok, tedy server nebo stanici která bude náš požadavek schopna obsloužit.
Je třeba si uvědomit, že v IP telefonii se dnes setkávají minimálně tři světy:

 • PSTN – používající pouze telefonní číslo například +420234680499
 • H.323 – používající E164 ID (což je také telefonní číslo), Alias a URI například h323:janru@cesnet.cz
 • SIP – používající URI například sip:janru@cesnet.cz nebo sip:234680499@cesnet.cz.

URI samozřejmě může ve své uživatelské části telefonní číslo obsahovat. Podstatná, pro nalezení příštího cíle je doménová část. Pokud máme v k dispozici pouze číslo, je třeba příští krok zjistit nějakou externí metodou. Nejčastěji se setkáváme s různými druhy směrovacích tabulek. Jejich zásadní nevýhodou je, že je v nich uložena informace o vzdálené doméně většinou staticky, tedy bez možnosti změny právě ze strany vzdálené domény. Udržování takových tabulek je velmi pracné. Další metodou může být hierarchie signalizačních prvků použitá například v systému GDS. Tato metoda má však také problém především v prostředí více signalizačních protokolů, protože je vázána právě na jeden z nich.

Jinou možností je Enum. Enum představuje mechanismus jak použít jednotný identifikátor, kterým je v tomto případě telefonní číslo v plném mezinárodním tvaru +420234680499, pro více služeb. Metodou k dosažení cíle je propojit telefonní číslo se specifickými kontakty dalších služeb pomocí NAPTR záznamů v DNS. Výhodou tohoto systému je, že vlastník identifikátoru inzeruje, jaké služby lze pomocí tohoto identifikátoru obsloužit a volající strana, tak nepotřebuje spravovat tuto informaci uloženu lokálně u sebe. Navíc použití DNS přináší dobře známý distribuovaný, škálovatelný a stabilní systém pro distribuci záznamů. Kromě toho valná většina prvků má v sobě DNS dotazy implementovány, takže stačí pouze dodat zpracování záznamů NAPTR.

V DNS serveru je telefonní číslo +420234680499 uloženo ve tvaru 9.9.4.0.8.6.4.3.2.0.2.4.e164.arpa a mohou k němu být přiřazeny například následující záznamy.

    order pref flags service  regexp              replacement
IN NAPTR 50 50  "u"  "E2U+sip" "!^(.*)$!sip:janru@cesnet.cz!"  . 
IN NAPTR 200 50  "u"  "E2U+h323" "!^\\+(.*)$!h323:\\1@cesnet.cz!" .  


Navázání komunikace pak může probíhat například následovně:
 převzato z enum.at

 1. Klient, který například neumí Enum sám, pošle pošle požadavek na navázaní komunikace na svůj domácí server.
 2. SIP server provede transformaci telefonní čísla na doménu +420234680499 → 9.9.4.0.8.6.4.3.2.0.2.4.e164.arpa a táže se jmenného serveru.
 3. Obdržené výsledky seřadí a podle pořadí (order) a vybere si službu (service), která vyhovuje jeho schopnostem. V tomto případě je to E2U+sip.Aplikováním regulárního výrazu (regexp) získá SIP URI sip:janru@cesnet.cz.
 4. SIP URI použije k další komunikaci. Na doménovou část je obvykle aplikován dotaz na SRV záznam. Pomocí SRV záznamů je možné nalézt server obsluhující vybranou službu v cílové doméně. Na získaný výsledek, nebo pokud dotaz na SRV selže tak původní doménovou část je proveden dotaz, který vede k získání IP adresy.

Existence záznamů

Je několik způsobů jak zjistit zda existují pro zvolené číslo ENUM záznamy. Například můžete použít dotazovací skript jehož vstup naleznete na pravé liště tohoto webu. Nebo jiný skript na stránkách nona.net, který je možné si přidat do vyhledávacího okénka Firefoxu nebo Mozilly.
Příznivci příkazové řádky mohou samozřejmě použít příkazů host a dig s parametrem -t NAPTR a telefonním číslem převedeným do DNS formátu.
dig -t naptr +short @nameserver 9.8.7.6.5.4.3.2.1.0.2.4.e164.arpa

Enum v ČR

Delegaci národní domény pro ČR (0.2.4.e164.arpa) získal NIC.CZ a od září 2006 je připravován testovací provoz. Kromě testů samotné ENUM domény bude testován také zcela nový systém správy, který bude bude následně použit i pro doménu .cz.

Mezitím CESNET zajistil registraci všech zón připojených institucí a naplnění zón směrovacími udaji pro SIP a H.323. Funkčnost záznamů si můžete ověřit pomocí prostředků popsaných v předchozím odstavci.

cs/protokoly/enum.txt · Poslední úprava: 2007/03/19 16:42 (upraveno mimo DokuWiki)
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0