Monitoring ENUM záznamů

V současné době, kdy sdružení CESNET přechází v oblasti internetové telefonie na decentralizovaný model signalizační infrastruktury, je nutné tuto infrastrukturu monitorovat.

NAGIOS

K monitorování funkčnosti ENUM záznamů členů sdružení je využíván monitorovací systém NAGIOS. Pro tento systém byl vyvinut zásuvný modul (plugin) check_enum.

check_enum

check_enum je plugin pro NAGIOS napsaný v jazyce PERL.

Vstupem do pluginu je sledované telefonní číslo a délka prefixu (viz. níže - výpis konfigurace). Jako volitelné parametry je možné nastavit délku hodnoty WARNING a CRITICAL. Přednastavené hodnoty jsou pro status WARNING 30 dnů a pro status CRITICAL 10 dnů.

U každého přefixu je postupně testováno:

 • existence ve WHOIS databázi
 • doba do expirace validace
 • doba do vypršení platnosti (zaplacení) záznamu
 • existence DNS serveru (NS-SET)
 • zda DNS server vrací SRV záznamy

Konfigurace

Konfigurace pro NAGIOS je generována ze systému pro sběr směrovacích a monitorovacích dat. Konfigurace je uložena zvlášť pro každou instituci v samostatném souboru.

Příklad konfigurace NAGIOSu pro monitorování ENUM záznamů Ostravské univerzity v Ostravě osu.cz.conf:


###############################################################################
# OSU.CZ.CFG - CONFIG FILE FOR MONITORING OSU.CZ ENUM RECORDS
#
# Last Modified: 2010-10-06
###############################################################################

###############################################################################
###############################################################################
#
# HOST DEFINITIONS
#
###############################################################################
###############################################################################

define host{
    use       generic-host
    host_name    enum.osu.cz
    alias      ENUM zaznamy OsU Ostrava
    address     127.0.0.1
    hostgroups   osu.cz
    max_check_attempts   3
    contact_groups cz-admins,osu-admins
    }

###############################################################################
###############################################################################
#
# HOST GROUP DEFINITIONS
#
###############################################################################
###############################################################################

define hostgroup {
    hostgroup_name osu.cz         ;
    alias      ENUM zaznamy osu.cz   ;
}

###############################################################################
###############################################################################
#
# SERVICE DEFINITIONS
#
###############################################################################
###############################################################################

define service {
    use           generic-service
    host_name        enum.osu.cz
    service_description   73851
    check_command      check_enum!420738511111!8
    normal_check_interval  1140 ; jeden den
    notification_interval  1200
    retry_check_interval  60 ; recheck kazdou hodinu
    }

define service {
    use           generic-service
    host_name        enum.osu.cz
    service_description   597090
    check_command      check_enum!420597090111!9
    normal_check_interval  1140 ; jeden den
    notification_interval  1200
    retry_check_interval  60 ; recheck kazdou hodinu
    }

define service {
    use           generic-service
    host_name        enum.osu.cz
    service_description   597091
    check_command      check_enum!420597091111!9
    normal_check_interval  1140 ; jeden den
    notification_interval  1200
    retry_check_interval  60 ; recheck kazdou hodinu
    }

define service {
    use           generic-service
    host_name        enum.osu.cz
    service_description   597092
    check_command      check_enum!420597092111!9
    normal_check_interval  1140 ; jeden den
    notification_interval  1200
    retry_check_interval  60 ; recheck kazdou hodinu
    }

define service {
    use           generic-service
    host_name        enum.osu.cz
    service_description   597093
    check_command      check_enum!420597093111!9
    normal_check_interval  1140 ; jeden den
    notification_interval  1200
    retry_check_interval  60 ; recheck kazdou hodinu
    }


define service {
    use           generic-service
    host_name        enum.osu.cz
    service_description   597094
    check_command      check_enum!420597094111!9
    normal_check_interval  1140 ; jeden den
    notification_interval  1200
    retry_check_interval  60 ; recheck kazdou hodinu
    }


define service {
    use           generic-service
    host_name        enum.osu.cz
    service_description   597095
    check_command      check_enum!420597095111!9
    normal_check_interval  1140 ; jeden den
    notification_interval  1200
    retry_check_interval  60 ; recheck kazdou hodinu
    }

Výstupy ze systému

Při každém dosažení hodnoty WARNING nebo CRITICAL je informován každý příslušný správce emailem. Ve webovém prostředí pak může zjistit, kde vznikla chyba

Vše je OK

vše ok

Status WARNING

warning

Status CRITICAL

cs/monitoring/enum.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 14:03 autor: mirecek@cesnet.cz
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0