BESIP - Bright Embedded Solution for IP Telephony

Cílem projektu s pracovním názvem Bright Embedded Solution for IP Telephony (BESIP) je vývoj a snadná implementace jednoduchého a efektivního embedded řešení SIP komunikačního serveru se snadnou integrací nejenom do sítě CESNET založeného na open-source řešení. Toto zařízení slouží pro zajištění IP telefonie na pracovištích menší velikosti (SOHO – small office/home office).

Projekt BESIP byl založen v dubnu 2011, za jeho vývojem stojí oddělení Multimédií sdružení CESNET, aktivity projektu jsou dostupné přes homeproj.

Součástí BESIPu jsou čtyři moduly, znázorněno na obrázku níže.

  • Jádro systému BESIP se skládá z linuxové distribuce OpenWRT, jeho webového rozhraní pro základní síťová nastavení, SVN systému pro správu zdrojových kódů projektu a v neposlední řadě je připraven pro budoucí použití protokol NETCONF, který je určen pro konfiguraci síťového zařízení
  • Bezpečnostní modul zajišťuje IPS, který je postaven na SSI zahrnující Snort, SnortSam a IPtables.
  • Monitorovací VQM (Voice Quality Measurement) modul obsahuje naimplementovaný výpočetní model dle ITU-T G.107, logování dat pro analýzu zajišťuje tshark, v budoucnu předpokládáme intergraci monitorování kvality řeči do řešení postaveném na Zabbixu.
  • PBX modul obsahuje vlastní IP tel. systém Asterisku, který je možné konfigurovat přes integrované webové rozhraní a distribuce obsahuje rovněž Kamailio SIP Proxy.

Veškeré potřebné SW zdroje projektu BESIP jsou dostupné v repozitáři.

Rovněž je zde doplněna dokumentace projektu:

  • ve verzi 1.0 ze dne 10.12.2011,
  • mapa dalšího očekávaného vývoje řešení BESIP bude zveřejněna 30.1.2012.
cs/implementace/besip.txt · Poslední úprava: 2011/12/13 21:36 autor: voznak@cesnet.cz
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0