SIP telefonie CESNET2

Základním řídícím prvkem implementace protokolu SIP v síti CESNET2 je SIP proxy server běžící na platformě Linux a SIP Express Router (SER). Server plní funkci registračního a proxy serveru. Na tento prvek jsou mohou být zaregistrováni SIP klienti ve formě softwarových balíčků i hardwarových telefonů a komunikovat přes něj s okolním světem. SIP proxy provádí směrování hovorů na brány připojených institucí podle telefonní prefixů.
Většina bran je připojena přímo protokolem SIP. Pouze tam, kde to hardware nedovoluje, jsou hovory směrovány přes SIP/H.323 bránu. Proxy server také obsluhuje hovory přicházející a mířící do jiných SIP domén jako například iptel.org nebo bts.sk.


Hovory inciované z ustředen za branami a z H.323 IP klientů směřující do CESNET2 SIP sítě prochází přes SIP/H.323 bránu. S nasazením nového směrovacího systému bude tam, kde je to možné, použit přímo SIP bez překladu.

SIP proxy funguje v takzvaném multidoménovém režimu. To znamená, že kromě své mateřské domény cesnet.cz je schopna obsloužit i domény jiných institucí. Naším záměrem je, aby si instituce vyzkoušely SIP systém a pak přenesly SIP proxy přímo k sobě a ještě lépe integrovaly SIP do svých systémů než tomu bude v případě multidoménové proxy v Cesnetu. Telefonní čísla s prefixem 95007 jsou však platná pouze na mutidoménové proxy v Cesnetu (nebudou přidělována přímo institucím pro provoz jejich serverů) a proto jsou vydávány jako aliasy.

cs/cesnet/index.txt · Poslední úprava: 2007/03/23 15:24 autor: janru
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0