Úvod

Tyto stránky jsou věnovány věnovány především IP telefonii v síti CESNET2. Ostatní služby naleznete na hlavním webu sdružení a dalších odborných stránkách například věnovaným web a videokonferencím. Propojení ústředen využívá signalizační protokol H.323 a SIP.
Služba je zaměřena na instituce jako celky. SIP server CESNET obsluhuje i některé SIP domény institucí, tedy dovoluje registraci koncových přístrojů, ale pouze v demonstračním režimu bez užší integrace s infrastrukturou institucí. Naším cílem je, aby se tento web stal místem pro sdílení informací o IP telefonii v rámci celé široké komunity CESNETu.

cs/start.txt · Poslední úprava: 2016/01/13 11:07 autor: janru@cesnet.cz
Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0